Vi växer företags lönsamhet

Vår konsultbyrå driver affärstillväxt och vinst till företag genom ett främsta fokus på att fullt dra nytta av deras befintliga tillgångar och översedda möjligheter.

Det är år 2015 och…

Idag står kunder och vinstzoner inte still. Att växa ditt företag lönsamt med en hög vinst är svårare än någonsin. För att lyckas
så måste du se bortom det självklara och din branschs standardpraxis.

Översikten

Som företagare är vi idag alla påverkade av en pressad vinstmarginal från en mer knivskarp och sofistikerad konkurrens och skiftet i kundpreferenser, beteenden och förväntningar

Det är dyrare än någonsin att vinna kunderna, och den aktören på din marknad som är redo att spendera mest pengar per kund, för att få dem, kommer att vinna dem nästan varje gång.

Även fast nya kostsamma initiativ ibland leder till en succé i att vinna nya kunder, öka försäljningen och vinsten, så kan vi se att chanserna för framgång är låga – och riskerna ofta höga.

Men om du ser på lönsam tillväxt från vår position, genom ett hundratal företag i ett dussin olika industrier, så ser du några intressanta trendlinjer. Och vi har sett att nyckeln för att lönsamt växa lönsamt idag är genom att fokusera på prestandaoptimering.

Du har redan tillgångar och processer för din marknadsföring och försäljning, samt andra aktiviteter på plats. Och dessa kostar dig detsamma i kapital, tid och mänskligt kapital oavsett vilka resultat de producerar åt dig just nu.

Om du fullt nyttjade dina befintliga tillgångar och om du maximerade alla de processer du redan har i ditt företag, förvänta dig då 2x, upp till 10x högre lönsamhet och vinst.

Vill du ha samma konkurrensfördel som våra klienter har för att växa lönsamt? Kontakta oss nu

Det finns en konstant ström av nya sätt att annonsera, nya teorier och nya tillvägagångssätt för att skaffa fler kunder, få större vinster och växa ditt företag

Problemet är att nya kostsamma initiativ inte bara innebär en risk, utan också leder till försäljning med låg marginal från den höga kostnaden som krävs för att vinna dagens priskänsliga kunder. Och i värsta fall förlorar du dem till en konkurrent som erbjuder ett lägre pris, även fast du egentligen är kundens bästa alternativ.

Det här är ett riktigt stort problem eftersom företag och varumärken i varje stor produkt- & tjänstekategori blir allt mer lika varandra i

kundens ögon. Och det leder oundvikligen till att kunderna allt oftare bara väljer baserat på pris. Det ökar prispressen och skadar din marginal.

När fokuset ligger på nya skinande initiativ så tar du inte bara en risk, utan förlorar även vinst och försäljning eftersom prestandan på dina nuvarande processer och aktiviteter inte har uppnått sin fulla potential.

Så valet ligger mellan att antingen spendera mer på annonsering, eller att förbättra prestandan på den annonseringen du redan gör så att den konverterar 2x, 3x eller till och med mer än 10x högre än vad den gör nu. Kom ihåg: Det kostar dig detsamma oavsett vad du får för resultat från dina nuvarande aktiviteter och processer. Resultatet av optimering: en ökad vinst med en låg och ibland ingen kostnad, risk eller tidsinvestering

Utmaningarna du står inför

Under de senaste åren har vi hjälpt företag att växa lönsamt genom optimering, innovation och systematisering

Vi är en konsultbyrå med spetskompetens inom affärstillväxt. Vår metod är fokuserad på att skapa tillväxt med en lönsamhet som ligger över industrigenomsnittet. Såhär skapar vi en konkurrensfördel åt våra klienter:

Optimering

Få ut det mesta från allt du redan har på plats och multiplicera dina nuvarande resultat från samma tid, anställda, för samma kostnad och insats du går in med i företaget just nu


Vi identifierar och maximerar dolda möjligheter, outnyttjade tillgångar, översedd potential, underpresterande aktiviteter/insatser/processser, underutnyttjade relationer, distribution och alternativa tillvägagångssätt för att dramatiskt överträffa dina nuvarande resultat. Genom att dra i de här vinstspakarna sätter vi ditt företag i en position av högre lönsamhet med en god utgångspunkt för ny tillväxt.

Innovation

Implementera nya innovativa initiativ för att konkurrera ut, positionera ut, bidra mer till din marknad, och sälja mer än dina direkta och indirekta konkurrenter

Vi är experter på att driva tillväxt till företag. Med din vinst från optimeringsfasen finansierar vi utvecklandet och implementeringen av moderna marknads och säljsystem. Marknadsföring är riskfyllt och många initiativ du testar kommer inte ge dig resultaten du är ute efter. Det krävs en del experimentering för att hitta de mest effektiva, vinnande formlerna som kommer att ta ditt företag till nästa nivå. I tillägg till det skapar vi system som stödjer implementering av varje nytt initiativ i ditt företag, så att du alltid uppnår den fulla potentialen i affärseffekterna och säkrar varaktig förändring.

Systematisering

Arbeta på ditt företag, snarare än i det, så att du kan få bättre och mer kontinuerliga samt förutsägbara resultat för samma insats, mer tid och större möjligheter för expansion och skalbarhet

En avgörande faktor mellan de riktigt framgångsrika företagen och de som är begränsade i tillväxt, kapacitet, tid och effektivitet är hur systematiserat företaget är. Vi systematiserar företag genom att implementera processer och procedurer som möjliggör det för dig att effektivt driva ditt företag, träna dina anställda, och försäkra kontinuerliga resultat, och frigöra din tid så att du kan fokusera på det du vill – snarare än det du måste.

Vill du se hur du kan växa lönsamt med optimering? Kontakta oss nu

Vilka arbetar såhär hårt för att växa företag lönsamt?

Scott Asli och Daniel Pettersson är två eftersökta experter inom affärstillväxt, vinstoptimering, förbättrande av affärsprestanda och maximering av företagstillgångar. De är författarna av den kommande boken Vinstzonen och har skrivit mer än 50 artiklar.

Deras klienter innefattar allt från innovatörer som uppfinnaren av USB-minnet och några av Sveriges största företag till lokala företagare i ett dussintal olika industrier över hela landet. Vad de alla har gemensamt är att de meningsfullt har fått lönsamheten ökad.

Scott och Daniel har identifierat de mönster som begränsar och förhindrar affärstillväxt och upplyser klienter med insikter om dussintals effektiva och lönsamma strategier, alternativ och tillvägagångssätt som finns tillgängliga för dem.

empty

Daniel Pettersson

Marknadskonsult

Scott Asli

Marknadskonsult

Magnus Berg

Analytiker

Kontakta oss

Våra tjänster är inte för alla, och vi är selektiva med vilka företag vi tar på oss. Ju mer specifik information du ger oss, desto bättre kan vi veta om våra tjänster kan passa och vara värdefulla för ditt företag.

E-post: scott(at)scottdaniels.se

Fullständigt namn:

Företagsnamn:

E-postadress:

Telefonnummer:

Beskriv din utmaning:

Vart vi arbetar ifrån